Minitooli Uudistekeskus

Selle arvuti TPM-i kustutamiseks nõuti konfiguratsiooni muutmist [MiniTool News]